PTTEP รุก UAE ซื้อการลงทุน 25% โครงการที่ 5

HoonSmart.com>>”ปตท.สผ.-PTTEP” ขยายการลงทุนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) อย่างต่อเนื่อง เข้าซื้อการลงทุนสัดส่วน 25%ในแปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบก “ชาร์จาห์ ออนชอร์ แอเรีย เอ” ในรัฐชาร์จาห์ จากบริษัท อีเอ็นไอ นับเป็นการลงทุนในยูเออีโครงการที่ 5   ตามกลยุทธ์ขยายการลงทุนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพปิโตรเลียมสูงในตะวันออกกลาง

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัทย่อยคือ  พีทีทีอีพี มีนา  ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายสิทธิ (Farm In Agreement) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุน 25% ในแปลงสำรวจ ชาร์จาห์ ออนชอร์ แอเรีย เอ (Sharjah Onshore Area A) ในรัฐชาร์จาห์ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จากบริษัท อีเอ็นไอ ชาร์จาห์ บี.วี. ในเครือของบริษัท อีเอ็นไอ (Eni) ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ของประเทศอิตาลี  คาดว่าการเข้าซื้อการลงทุนจะเสร็จสิ้น และได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานรัฐของยูเออีภายในปี 2565

“การเข้าร่วมทุนในแปลงชาร์จาห์ ออนชอร์ แอเรีย เอ นับเป็นการลงทุนโครงการที่ 5 ของ ปตท.สผ.ในยูเออี ตั้งแต่ที่บริษัทได้เริ่มการลงทุนในยูเออีเมื่อปี 2562 ตามกลยุทธ์ของบริษัทที่เน้นการลงทุนในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางปิโตรเลียมสูง อีกทั้ง ยังเป็นการต่อยอดความร่วมมือกับอีเอ็นไอซึ่งเป็นพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อร่วมกันสำรวจแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่ใหม่ ๆ” นายมนตรี กล่าว

สำหรับแปลงสำรวจ ชาร์จาห์ ออนชอร์ แอเรีย เอ ตั้งอยู่ในรัฐชาร์จาห์ ทางตอนเหนือของยูเออี มีพื้นที่ประมาณ 437 ตารางกิโลเมตร โดยอีเอ็นไอได้รับสัมปทาน จากเอสนอค (SNOC) ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานแห่งรัฐชาร์จาห์ เมื่อต้นปี 2562

ภายหลังการเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนในครั้งนี้ กลุ่มผู้ร่วมทุนในแปลงแอเรีย เอ จะประกอบด้วย พีทีทีอีพี มีนา ถือสัดส่วนการลงทุน 25% อีเอ็นไอ ชาร์จาห์ บี.วี. ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ  50% และ เอสนอค 25%

นอกจากแปลงสำรวจ ชาร์จาห์ ออนชอร์ แอเรีย เอ แล้ว ปตท.สผ. ยังมีการสำรวจปิโตรเลียมในยูเออีในโครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 1 โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 2 โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 3 และโครงการชาร์จาห์ ออนชอร์ แอเรีย ซี โดยเป็นการลงทุนร่วมกับอีเอ็นไอทั้ง 4 โครงการ ซึ่งเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ปตท.สผ. และอีเอ็นไอ ประสบความสำเร็จในการเจาะหลุมสำรวจหลุมแรกในโครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 2 โดยค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่