เมืองไทยประกันชีวิต คว้ารางวัล “HR Asia Best Companies to Work for in Asia”

ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัลระดับสากล รางวัล “HR Asia Best Companies to Work for in Asia” รางวัลอันทรงเกียรติ จากนิตยสาร HR Asia ของบริษัท Business Media International (BMI) ประเทศมาเลเซีย เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่มีการสำรวจจากพนักงานว่าเป็นนายจ้างที่ดีที่สุดและน่าทำงานด้วยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย อีกทั้ง ยกย่องให้เป็นบริษัทที่มีแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็นเลิศ  โดยมี  สาธิกา จินานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส, พิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส, จิตต์เกษม สุรธรรมานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ, วิมลวรรณ ปัทมรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ, รัชดา พุ่มสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ และพุฒิ เด่นสมพรพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมด้วย ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่