CFO ไทยออยล์ รับมอบโล่เกียรติยศบุคคลคุณภาพแห่งปี 2022


วนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022 ภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ในพิธีประกาศเกียรติคุณโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022” (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2022) โดย ฯพณฯ นายเกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ และมอบโล่เกียรติยศ ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

สำหรับพิธีดังกล่าวจัดโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ