AMARC ปิดเทรดวันแรกที่ 3.80 บาท เหนือจอง 31.03%

HoonSmart.com>>หุ้น AMARC ปิดเทรดวันแรกที่ 3.80 บาท เหนือจอง 31.03% บล.โนมูระ พัฒนสิน เชียร์”ซื้อ”ให้มูลค่าพื้นฐานปี 66 ที่ 4.20 บาท/หุ้น คาดกำไรสุทธิปี 65-66 อยู่ที่ 40, 57 ล้านบาท ตามลำดับ เติบโต +51%CAGR จากบริษัทขยายขอบข่ายให้บริการ ลงทุนเพิ่มเครื่องมือ และเปิดสาขาภูมิภาคได้ตามแผน ทำให้มีรายได้บริการ 298 และ 365 ล้านบาท ตามลำดับ

หุ้น AMARC ปิดเทรดวันแรกที่ 3.80 บาท เพิ่มขึ้น 0.90 บาท หรือ +31.03% จากราคาขาย IPO ที่ 2.90 บาท/หุ้น มูลค่าซื้อขาย 2,798.20 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 4.30 บาท ขึ้นสูงสุด 4.72 บาท และต่ำสุด 3.68 บาท

บล.โนมูระ พัฒนสิน แนะนำ”ซื้อ”หุ้นบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย (AMARC) ประเมินมูลค่าพื้นฐานปี 66 ที่ 4.20 บาท/หุ้น ด้วยวิธี PE 31 เท่า โดยประเมินมูลค่าพื้นฐานที่ระดับ Premium กว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มเกษตรและกลุ่มอาหาร เนื่องจากเป็นผู้นำห้องปฎิบัติทางวิทยาศาสตร์ครบวงจรมีใบอนุญาตและรับรองจากหน่วยงานกำกับมาตรฐานที่ เกี่ยวข้องรองรับการให้บริการตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ ทำให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็นบริการเฉพาะทาง ทำให้มี %Gross margin ระดับสูงเกิน 40% ขึ้นไป มีลูกค้าเป้าหมาย หลากหลายครอบคลุมห่วงโซ่การผลิต รวมถึงคาดปี 65-66 กำไรสุทธิเติบโต +51%CAGR และมีผลบวก Economies of scale ของการให้บริการ ทำให้ Gross margin รวมดีขึ้นได้ต่อเนื่อง

ในปี 2565-2566 คาดมีกำไรสุทธิ 40, 57 ล้านบาท ตามลำดับ เติบโต +51%CAGR 2565-2566 เนื่องจากคาดว่าบริษัทขยายขอบข่ายให้บริการ ลงทุนเพิ่มเครื่องมือ และเปิดสาขาภูมิภาคได้ตามแผน ทำให้มีรายได้บริการ 298 ล้านบาท และ 365 ล้านบาท ตามลำดับ