KKP ฟาดกำไร 2,083 ลบ.พุ่งขึ้น 41% สินเชื่อโต-สำรองเพิ่มQ3/65

HoonSmart.com>>”เกียรตินาคินภัทร” ประกาศกำไรสุทธิ 2,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41% งวดไตรมาสที่ 3/65 จากรายได้ดอกเบี้ยโตเฉียด 25% ค่าธรรมเนียมสูงขึ้น ธนาคารมุ่งเน้นบริหารค่าใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ ตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 1,089 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รองรับสินเชื่อที่ขยายตัว รวมผลงานงวด  9 เดือน กำไรสุทธิ 6,172 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.7% 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) เปิดเผยผลงานไตรมาสที่ 3/2565 มีกำไรสุทธิ 2,083 ล้านบาทหรือ 2.46 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นถึง 41%จากที่มีกำไรสุทธิ 1,478 ล้านบาทหรือ 1.75 บาทในช่วงเดียวกันปีก่อน รวม 9 เดือนปีนี้มีกำไรสุทธิ 6,172 ล้านบาท เท่ากับ 7.29 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 43.7% จากที่มีกำไรสุทธิ 4,295 ล้านบาทหรือ 5.07 บาทในระยะเดียวกันปีก่อน

กำไรสุทธิที่ดีขึ้นในไตรมาสที่ 3/2565 ในส่วนของธุรกิจธนาคารยังสามารถทำได้ดี รายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้จากค่าธรรมเนียมจากธุรกิจการให้สินเชื่อยังคงเติบโตได้ต่อเนื่อง

“รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 24.9% ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2565 สินเชื่อขยายตัว 17.3% จากสิ้นปี 2564 ส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยก็เพิ่มขึ้น 2.5% โดยบล.เกียรตินาคิน ภัทร ยังคงมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับที่ 1 ที่ 17.87%”

ขณะเดียวกันธนาคารยังคงมุ่งเน้นการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้สุทธิอยู่ที่ 40.1% ลดลงจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ส่วนการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 1,089 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นการเพิ่มบางส่วนเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของสินเชื่อที่เติบโตได้ในระดับที่ดี ในขณะที่คุณภาพสินเชื่อยังอยู่ในระดับที่บริหารได้  อัตราส่วนสำรองต่อสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตยังอยู่ในระดับสูงที่ 159.7% และต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ 3% ลดลงจากปีก่อนอยู่ที่ 3.5%และอยู่ในระดับคงที่หากเทียบกับสิ้นปี2564 ที่ระดับ 3%