DTCENT เบอร์ 1 GPS ปลื้ม !!! โรดโชว์ออนไลน์คึกคัก

HoonSmart.com>>DTCENT ปลื้ม! โรดโชว์ออนไลน์ผลตอบรับดีเยี่ยม สะท้อนความเชื่อมั่นธุรกิจผู้ให้บริการอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking)  เบอร์ 1 ของไทย  เตรียมขาย ไอพีโอ 305 ล้านหุ้น พร้อมเข้าจดทะเบียนใน SET ปีนี้

ทศพล คุณะเพิ่มศิริ

นายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์  (DTCENT) เปิดเผยว่า ผู้บริหารของ DTCENT และที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมกันจัดโรดโชว์บนแพลตฟอร์มออนไลน์แบบสาธารณะ   วันที่ 18 ตุลาคม 2565  มีเป้าหมายเพื่อให้เข้าใจถึงรายละเอียดของการดำเนินธุรกิจและแผนงานในอนาคต รวมทั้งศักยภาพการเติบโตของ DTCENT ที่มีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก ภายหลังจากที่ได้ระดมทุนและนำไปใช้เพื่อขยายธุรกิจ ซึ่งบริษัทมีความพร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ภายในปีนี้ ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

“การโรดโชว์ผ่านระบบออนไลน์ ผู้เข้าร่วมชมไลฟ์สดอย่างคึกคัก สะท้อนความเชื่อมั่นที่มีต่อ DTCENT ซึ่งเป็นผู้นำ ระบบติดตามยานพาหนะด้วยดาวเทียม GPS  ที่มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ในประเทศไทย  มีการเติบโตต่อเนื่อง รวมถึงผู้บริหาร DTCENT ได้แสดงวิสัยทัศน์ให้เห็นถึงศักยภาพโดยรวมของธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง ฐานะการเงินมั่นคง และในอนาคตยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมาก หลังเข้าตลาดหุ้น ทำให้มีศักยภาพมากขึ้น” นายเอกจักรกล่าว

ทั้งนี้ DTCENT มีแผนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 305 ล้านหุ้น โดยเพิ่มทุนจาก 900 ล้านหุ้น เป็น 1,205 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 25.31% ของหุ้นทั้งหมด

DTCENT ประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบ ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการเช่าอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะด้วยดาวเทียม (GPS Tracking) รวมถึง ระบบเทเลเมติกส์สำหรับยานพาหนะและซอฟต์แวร์สำหรับบริหารงานขนส่งอย่างครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาโครงการไอโอทีโซลูชั่น (IoT Solution) ที่หลากหลายให้แก่ลูกค้าทั้งในภาครัฐบาล และในภาคเอกชน

ปัจจุบัน DTCENT มีบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท วิศวกรรม ซอฟต์แวร์ จำกัด (WS) บริษัท ไทย ดิจิทัลแมพ จำกัด (TDM) และบริษัท ดี คอร์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด (DCORE) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90.00 ร้อยละ 95.00 และ ร้อยละ 90.00 ตามลำดับ

นายทศพล คุณะเพิ่มศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ DTCENT กล่าวว่า วัตถุประสงค์การเข้าระดมทุน เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ในการลงทุนสร้างศูนย์บริหารจัดการและบริการข้อมูลยานพาหนะ (Vehicle Monitoring and Support Center) และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ

บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจาก 2 พันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ ประกอบด้วย บริษัท ยาซากิ เอ็นเนอร์จี ซิสเท็ม คอร์ปอเรชั่น (YES) ถือหุ้นใน DTCENT จำนวน 18% ก่อน IPO  โดย YES จะร่วมพัฒนาให้ DTCENT เป็น Tier 1 Supplier ในการดำเนินธุรกิจ OEM สำหรับอุปกรณ์ GPS Tracking และ Telematics ให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ส่วนบริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด (BRS) ถือหุ้นจำนวน 15% ก่อน IPO  ถือเป็นพันธมิตรหลักเข้ามาส่งเสริมเพิ่มศักยภาพ ให้แก่บริษัทในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และพัฒนาผลิตภัณฑ์ Supply Chain Solutions ใหม่ๆ เพื่อช่วยลดต้นทุนและเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการโลจิสติกส์

นอกจากธุรกิจ GPS Tracking แล้วกลุ่มบริษัทฯ มีแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นใหม่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเป็นระบบอัจฉริยะในกลุ่มงาน IoT อันประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการน้ำ, ระบบ SMART CITY SOLUTION หรือระบบบริหารการจัดการองค์กรส่วนท้องถิ่น, BAMS (Business Activity Management System), BIM (Building Information Modeling), EV Platform, Logistics Demand-Supply Matching Platform และระบบ AI สำหรับงาน IoT

“การเข้าตลาดหุ้น  ช่วยเพิ่มศักยภาพการเติบโตของ DTCENT ให้บริษัทฯ มีความมั่นคงด้านฐานการเงินเพิ่มมากขึ้น สามารถในการแข่งขันในระดับสากลมากขึ้น และด้วยประสบการณ์ของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 25 ปี รวมถึงมีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง มั่นใจว่า ในอนาคตบริษัทฯ มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า ลูกค้า และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น” นายทศพล กล่าวในที่สุด