NWR ได้งานใหม่ 2 โครงการ มูลค่ากว่า 419 ลบ.

HoonSmart.com>> “เนาวรัตน์พัฒนาการ” เซ็นสัญญาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนไร่ขิง ระยะที่ 3 อำเภอสามพราน และก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียช่วงจากถนนพิษณุโลกถึงถนนศรีอยุธยา พื้นที่เขตดุสิต มูลค่ารวม 419.60 ล้านบาท

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ (NWR) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างในเดือนส.ค.-ก.ย.2565 จำนวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 419.60 ล้านบาท ได้แก่ โครงการก่อสร้างก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนไร่ขิง ระยะที่ 3 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ว่าจ้างโดยกรมธยธาธิการและผังเมือง มูลค่าโครงการ 296.80 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน นับจากวันที่แจ้งให้เริ่มงาน

โครงการก่อสร้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียช่วงจากถนนพิษณุโลกถึงถนนศรีอยุธยา พื้นที่เขตดุสิต ว่าจ้างโดยสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 122.80 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน นับจากวันที่แจ้งให้เริ่มงาน

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “AMARC” ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565