ITNS ผู้นำเทคโนโลยีสื่อสารครบวงจร หุ้น “growth stock” หนี้ต่ำ-กำไรสวย

HoonSmart.com>>ITNS ผู้นำเทคโนโลยีสื่อสารครบวงจร หุ้น “growth stock” หนี้ต่ำ-กำไรสวย กำงานในมือ (Backlog) 523 ล้านบาท  คาดการณ์รับรู้รายได้ครึ่งปีหลังนี้ 370 ล้านบาท ลุ้นปีนี้สร้างผลงานทั้งรายได้ และกำไรเติบโตสร้างสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ 

ภาพรวมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีส่วนผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตมากขึ้น โดยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สามารถฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจชะลอตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิ-19 ได้เป็นอย่างดี

ปัจจัยดังกล่าว เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจต่าง ๆ จำเป็นต้องปรับตัวหันมาพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมากขึ้น ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจในตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสำหรับธุรกิจไทย (B2B) เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่หันมาสู่การมุ่งตอบโจทย์ลูกค้าองค์กรด้านการสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงกิจกรรมทางธุรกิจหลังบ้าน

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม (ITNS) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator) เป็นหนึ่งในบริษัทที่จะได้รับประโยชน์ของการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารในครั้งนี้ เดินหน้าเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อเพิ่มศักยภาพฐานทุนให้มีความพร้อมรองรับการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด เพื่อผลักดันให้บริษัทฯมีส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ระดับ 1 ใน 10 ของบริษัทฯที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจสูงสุดของ Cisco

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น Gold Certified Partner ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระดับสูงสุดของ Cisco โดยกลุ่มของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น Gold Certified Partner ของ Cisco จะมีความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งที่เป็นพันธมิตรประเภทอื่น เนื่องจากพันธมิตรประเภทอื่นจะได้รับผลประโยชน์ที่มีความแตกต่างและด้อยกว่าทั้งทางด้านการสนับสนุนทางเทคนิค การส่งเสริมทางการตลาด และการส่งเสริมการขาย รวมทั้งการรับส่วนลดพิเศษในการซื้อผลิตภัณฑ์จาก Cisco

ณ สิ้นปี 2564 ประเทศไทยมีผู้ประกอบการที่ได้รับ Gold Certified Partner ทั้งหมดจำนวน 17 ราย ขณะที่ ITNS มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่อันดับที่ 14

“สมชาย อ่วมกระทุ่ม” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ITNS เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารมานานกว่า 20 ปี เล่าให้ฟังว่าบริษัทฯ มีความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai  อย่างยิ่ง นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะการลงทุนโครงการในอนาคต ขยายธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ เพื่อสร้าง Recurring income รวมถึงมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน อีกทั้งการระดมทุนในครั้งนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุน และประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดความสำเร็จของ ITNS

บริษัทฯ เข้าระดมทุนในตลาด mai กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 70 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 31.82% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด และมีหุ้น Greenshoe อีก 10 ล้านหุ้น คาดเข้าซื้อขายตลาด mai วันที่ 25 ตุลาคม 2565

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงาน ปี 2562 – 2564 และงวด 6 เดือนแรก/ 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 282.63 ล้านบาท 375.39 ล้านบาท 370.95 ล้านบาท และ 176.05 ล้านบาท ตามลำดับ มีรายได้หลักจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และให้บริการติดตั้ง  72.64 – 77.74 %ของรายได้รวม  , รองลงมา รายได้จากการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบภายหลังการขาย  18.44 – 24.91% ของรายได้รวม และรายได้ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์  1.30 – 8.01 %ของรายได้รวม

ส่วนความสามารถในการทำกำไรสุทธิ มีการเติบโตทุกปี และทำนิวไฮต่อเนื่อง  โดยปี 2562 – 2564 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 มีจำนวน 21.25 ล้านบาท 28.83 ล้านบาท 32.59 ล้านบาท และ 22.23 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 7.52% 7.68 % 8.78% และ 12.63% ตามลำดับ

สาเหตุหลักจากรายได้ที่เติบโตสูงขึ้น ประกอบกับความสามารถในการควบคุมต้นทุน และต้นทุนในการจัดจำหน่ายและการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

สำหรับอัตรากำไรขั้น ในปี 2562 – 2564 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยจะเห็นว่าในงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 อัตรากำไรขั้นต้นปรับขึ้นมาอยู่ที่ 25.01% เป็นระดับที่ทำสถิติสถิติสูงสุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯมีการบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม

ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(D/E) ณ สิ้นงวดปี 2562 – 2564 และไตรมาสที่ 2 ปี 2565 เท่ากับ 1.24 เท่า 0.60 เท่า 0.40 เท่า และ 0.56 เท่า ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นว่าดีอีอยู่ในระดับต่ำแทบไม่มีหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน สะท้อนให้เห็นว่า ยังมีเพดานในการก่อหนี้ เพื่อมารุกขยายธุรกิจได้อีก

นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทยังมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) รวมทั้งสิ้น 523 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าจะรับรู้รายได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ที่ 370 ล้านบาท ส่งผลทำให้บริษัทฯ คาดว่าปี 2565 มีโอกาสที่สร้างผลงานทั้งรายได้ และกำไรเติบโตสร้างสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ

“หุ้น ITNS จะเป็นหุ้นที่มีการเติบโตได้ต่อเนื่องอย่างมั่นคง เพราะมี Backlog ที่จะรับรู้และสามารถสะท้อนการเติบโตได้อยู่แล้ว ขณะเดียวกันยังมีงานที่จะรอผลการประมูลจากนี้ไปอีก รวมทั้งเมื่อระดมทุนทำให้เพิ่มศักยภาพฐานทุนสามารถรับงานในปริมาณที่เพิ่มขึ้นได้อีก ตลอดจนการเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็จะเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้และกำไรในอนาคต”

ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของหุ้น ITNS ประกอบด้วย 1) เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและอย่างรวดเร็ว แต่ละองค์กรจำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบ IT เป็นประจำสม่ำเสมอ ประกอบกับการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ IT ต่าง ๆ ซึ่งมีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี

2) ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ทุกองค์กรจะจัดเก็บข้อมูลสำคัญต่างๆ ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความอ่อนไหวด้านความลับ และเป็นข้อมูลเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กร แต่หากเกิดการรั่วไหลของข้อมูล อาจสร้างความเสียหายมหาศาลให้กับองค์กรนั้นได้

3) Business Transformation ปัจจุบันทุกภาคส่วนของธุรกิจได้เร่งทำ Business Transformation เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารและการเงิน

4) Business Strategy หลายองค์กรได้นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาช่วยในการควบคุมต้นทุนในการดำเนินงาน รวมไปถึงการวางแผนธุรกิจที่เพิ่มผลกำไรให้มากขึ้น และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

5) วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) รูปแบบการทำงานขององค์กรเปลี่ยนไปเป็นการทำงานแบบรีโมท (Remote Work) และทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) มากขึ้น

จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นว่า หุ้น ITNS มีความน่าสนใจในการลงทุนอย่างมาก ด้วยจุดเด่นการอยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตได้ดี มีแผนธุรกิจที่มีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นโอกาสประมูลงานใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น หลังเข้าตลาด mai  สร้างความน่าเชื่อถือต่อคู่ค้าและลูกค้า

บริษัทฯ มีแผนที่จะกระจายรายได้ไปสู่ธุรกิจให้เช่า ซึ่งจะสร้างรายได้ประจำเพิ่มขึ้น รวมทั้งการเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ผลักดันโอกาสในการเติบโต

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการสื่อสารในประเทศไทย มีการประเมินว่า ในปี 2565 จะเติบโตราว 6.4% ขณะที่ ITNS มีกำไรสุทธิเติบโตมากกว่าอุตสาหกรรมทุกปี และกำไรทำสถิติสูงสุดได้ต่อเนื่อง

ดังนั้น ITNS  จึงเป็นหุ้นที่มีคุณสมบัติครบ “Growth Stock” กำไรสวย และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระดับที่ดีได้เช่นกัน