“บล.-ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” เปิดทำการปกติ 16-18 พ.ย.65

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. กำหนดให้วันที่ 16-18 พ.ย.65 เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันพุธที่ 16 วันพฤหัสบดีที่ 17 และวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เนื่องในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดให้ช่วงวันดังกล่าวเป็นวันทำการตามปกติของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ประกอบธุรกิจ) เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจถือเป็นตัวกลางสำคัญในการให้บริการด้านการลงทุนแก่ภาคธุรกิจและประชาชน

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจพิจารณาลักษณะงานที่สามารถปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ หรือ work from home ในช่วงวันดังกล่าว เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจร และอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม