SCB นำร่องขายหุ้นกู้อนุพันธ์ อายุ 2 ปี ผลตอบแทนสูงสุด 2.50% ต่อปี

HoonSmart.com>> “ธนาคารไทยพาณิชย์” เปิดจำหน่ายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอ้างอิงดอกเบี้ย THOR Link Binary Note เป็นรายแรกของประเทศไทย เสนอขายระหว่างวันที่ 17 -21 ต.ค.นี้ อายุ 2 ปี จ่ายผลตอบแทนทุก 3 เดือน รับผลตอบแทนสูงสุด 2.50% ต่อปี คุ้มครองเงินต้น 100% เจาะกลุ่มลูกค้า High Net Worth

นายแพททริก ปูเลีย Head of Financial Markets Function ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เปิดเผยว่า จากความนิยมใช้อัตราดอกเบี้ย Thai Overnight Repurchase (THOR – อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืนระหว่างธนาคาร) เริ่มแพร่หลายและมีสภาพคล่องที่เพิ่มสูงขึ้น สามารถสร้างโอกาสนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่อ้างอิงดอกเบี้ยดังกล่าว ในเชิงลึกได้เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้สามารถริเริ่มสร้างตราสารอนุพันธ์ใหม่ๆเพิ่มเติม ธนาคารจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์THOR Link Binary Note เป็นรายแรกของประเทศไทย เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนในตลาดการเงินที่กำลังขยายตัว

ธนาคารจึงได้เปิดจำหน่าย หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย ประเภท THOR Link Binary Note ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์ รุ่น SCB24OE เสนอขายระหว่างวันที่ 17 – 20 ต.ค.2565 อายุการลงทุน 2 ปี ( 21 ต.ค.2565 – 21 ต.ค. 2567) และคุ้มครองเงินต้น 100% เมื่อถือจนครบกำหนดไถ่ถอน โดยจ่ายผลตอบแทนทุก 3 เดือน ซึ่งธนาคารจะจ่ายผลตอบแทนทั้งสิ้นจำนวน 8 งวด เริ่มจ่ายงวดแรกในวันที่ 23 ม.ค.2566 และสิ้นสุดงวดสุดท้ายในวันที่ 21 ต.ค.2567 มีเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ดังนี้

1)หากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยแบบ Compound ของ THOR ระยะเวลา 3 เดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.25% ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทน 2.50% ต่อปี

2)หากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยแบบ Compound ของ THOR ระยะเวลา 3 เดือนมากกว่า 2.25% ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทน 0% ต่อปี

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย THOR มีความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ปัจจุบัน ดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 1.00% และ THOR อยู่ที่ 0.98995% ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565

นายศรชัย สุเนต์ตา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Office and Product และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย SCB Chief Investment Office (SCB CIO ) ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยประเภท THOR Link Binary Note จะเน้นเสนอขายกลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่ ((High Net Worth ) เงินลงทุนขั้นต่ำ 5 ล้านบาท ทวีคูณครั้งละ 1 ล้านบาท

สำหรับจุดเด่นของหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงดังกล่าว เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มองว่า อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบไม่รุนแรงในช่วงอายุของการลงทุน และเป็นการเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากประจำ และสามารถยอมรับได้กรณี Worst case ที่ผลตอบแทนบางงวดหรือทุกงวดอาจได้รับเท่ากับอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำที่ 0% ต่อปี ถ้าดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับจังหวะและโอกาสการลงทุนในช่วงเวลานี้ เหมาะสำหรับการออกหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย ประเภท THOR Link Binary Note เนื่องจากมองว่า ดอกเบี้ยนโยบายของไทย มีโอกาสปรับขึ้นได้ไม่มากนัก การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)ในเดือนธ.ค.นี้ ผลการประชุมอาจมีมติขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% สู่ระดับ1.25% และ THOR มีโอกาสที่จะปรับขึ้นไปสู่ในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปี 2566 จะเป็นขาขึ้นตามทิศทางของโลก แต่คาดว่า กนง. น่าจะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราที่ช้ากว่าดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐ เพราะประเทศไทยแม้เศรษฐกิจกำลังขยายตัวดี แต่มีหนี้สินครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง การขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากๆจะกระทบกับการบริโภค และส่งผลกระทบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่กำลังเริ่มดีขึ้น

“มองว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปีหน้า คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 1.75% – 2.00% และในปี 2567 มองว่าอัตราเงินเฟ้อโลกน่าจะปรับตัวลดลง สหรัฐจะหยุดการขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันการขึ้นดอกเบี้ยของไทย และคาดว่าไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อ โดยจะทำให้ทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะเข้าสู่จุดสมดุล ดังนั้น ในช่วงเวลานี้ การลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงดังกล่าว นับว่าเป็นหลุมหลบภัยที่ดี ในการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุนในช่วงภาวะตลาดโลกมีความผันผวน หรืออาจเผชิญกับภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกก็ตาม”นายแพททริก กล่าว