SIMAT จับมือ “เอฟโอที” ตั้งบ.ร่วมทุน รุกขยายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์

HoonSmart.com>> “ไซแมท เทคโนโลยี” จับมือ “เอฟโอที” บริษัทในเครือ “เจริญเคเบิลทีวี” ประกาศ Synergy ธุรกิจ ตั้งบริษัทร่วมทุน “ดิจิตอลเคเบิล คอมมูนิเคชั่น” ลุยขยายธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ หนุนผลงานเติบโตแข็งแกร่ง

บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย

นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี (SIMAT) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามสัญญาร่วมทุนและลงทุนใน บริษัท ดิจิตอลเคเบิล คอมมูนิเคชั่น จำกัด (DCOM) ร่วมกับ บริษัท เอฟโอที เอ็มเอสโอ จำกัด (FOT) บริษัทในเครือ “เจริญเคเบิลทีวี” เคเบิลทีวี อันดับ 1 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ต.ค.2565 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดสัญญาประกอบด้วย 1. พื้นที่ให้บริการ ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำปาง ขอนแก่น และนครราชสีมา 2. วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจและดำเนินงานต่างๆ ได้แก่ 2.1 ธุรกิจด้านโทรคมนาคม ซึ่งรวมทั้งการให้บริการอินเทอร์เน็ต หมายถึงการให้บริการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในเชิงพาณิชย์ เพื่อการติดต่อ และใช้ระบบสารสนเทศร่วมกัน 2.2 ธุรกิจด้านระบบเคเบิลทีวี ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ 2.3 ธุรกิจจัดหาระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบไฟฟ้า ทั้งไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้ากำลัง และธุรกิจจัดหาระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ ทั้งประเภท มีสายและไร้สาย

สำหรับทุนจดทะเบียนและโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยให้บริษัท ดิจิตอลเคเบิล คอมมูนิเคชั่น จำกัด (DCOM) มีทุนจดทะเบียน 12,500,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญเรียกชำระเต็มมูลค่าหุ้น จำนวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่ง SIMAT ถือหุ้นในสัดส่วน 50% ส่วน FOT ถือหุ้นในสัดส่วน 49.999%

“การร่วมทุนในครั้งนี้ ถือเป็นการ Synergy ธุรกิจระหว่าง SIMAT และ เจริญเคเบิลทีวี เคเบิลทีวี อันดับ 1 ของประเทศไทย ในการพัฒนาธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในโครงการ SINET ของบริษัทฯ โดยจะนำทรัพยากรที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และของ FOT มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และเพื่อให้โครงการสามารถขยายการเติบโตขึ้นในระดับประเทศ พร้อมทั้งสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทฯ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต” นายบุญเลิศ กล่าว