บลจ.กรุงศรีซื้อ PSL เพิ่ม 1.09 ล้านหุ้น ขยับถือ 5.0129%

HoonSmart.com>> บลจ.กรุงศรี ซื้อหุ้น PSL เข้าพอร์ตจำนวน 1.09 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.0703% ขยับถือหุ้น 5.0129%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด ได้มาหุ้นของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (PSL) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 จำนวน 1,097,100 หุ้น คิดเป็น 0.0703% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 78,166,350 หุ้น หรือคิดเป็น 5.0129% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น PSL เมื่อวันที่ 6 ต.ค.2565 เปิดที่ราคา 14.80 บาท ขึ้นไปแตะสูงสุด 15.30 บาท ต่ำสุด 14.70 บาทและปิด 15.10 บาท +0.60 บาท หรือ +4.14% มูลค่าการซื้อขาย 237.05 ล้านบาท

ราคาล่าสุด 7 ต.ค.2565 ปิดที่ 15.10 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 110.55 ล้านบาท