ITNS โรดโชว์ออนไลน์กระแสตอบรับคึกคัก พร้อมเทรด mai Q4 นี้

HoonSmart.com>> “อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม” (ITNS) ปลื้มกระแสตอบรับโรดโชว์บนแพลตฟอร์มออนไลน์คึกคัก นักลงทุนเข้าฟังข้อมูลเพียบ สะท้อนความเชื่อมั่นธุรกิจเติบโตยั่งยืน ชูจุดแข็งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม “เทคโนโลยี” อัตราเติบโตสูง เป็นคู่ค้าระดับ Gold Certified Partner ของ Cisco และมีธุรกิจให้เช่าแตกต่างจาก SI อื่นๆ มาพร้อมกับทีมงานมากประสบการณ์เกือบ 20 ปี เตรียมขายไอพีโอ 70 ล้านหุ้น คาดเข้าเทรด mai ภายใน Q4/65 นี้

นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายงานวาณิชธนกิจ-ด้านตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม (ITNS) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา ทีมผู้บริหาร ITNS และที่ปรึกษาทางการเงินได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูล (Investor Roadshow) บนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้กับนักลงทุนได้เข้าใจถึงภาพรวมธุรกิจ และแผนการดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตภายหลังจากการระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยคาดว่าจะสามารถระดมทุนและเข้าจดทะเบียนภายในไตรมาส 4 ปี 2565 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ITNS มีแผนจะระดมทุนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 70 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็น 31.82% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ซึ่งจะแบ่งเป็นการเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และประชาชนทั่วไป และมีหุ้น Greenshoe อีกจำนวน 10 ล้านหุ้น

รัฐชัย ธีระธนาวัฒน์

[caption id="attachment_142657" align="aligncenter" width="840"] รัฐชัย ธีระธนาวัฒน์

[/caption]

“การโรดโชว์ในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดีเยี่ยม เนื่องจาก ITNS ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator) ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้ 1. ธุรกิจจำหน่ายและ ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. ธุรกิจให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ และ 3. ธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ ซึ่งธุรกิจทั้งหมดอยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีแนวโน้มการเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแนวโน้มของโลกในปัจจุบันที่มีความเกี่ยวข้องกับการสื่อสารโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้มากยิ่งขึ้น จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้บริษัทฯ มีโอกาสเติบโตได้ในระยะยาว” นายรัฐชัย กล่าว

นอกจากนี้ “อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม” ยังคงมีความน่าสนใจอย่างมาก เนื่องจากบริษัทฯ ITNS เป็นหนึ่งในคู่ค้าระดับ Gold Certified Partner ของ Cisco และมีความแตกต่างจาก SI รายอื่นด้วยธุรกิจให้บริการซ่อมแซ่มและบำรุงรักษา รวมถึงการให้บริการเช่าอุปกรณ์ ซึ่งนอกจากจะเป็นรายได้ประเภท Recurring Income แล้ว ยังเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ ได้มากกว่าธุรกิจดั้งเดิมของ SI ทั่วไป อีกทั้งผู้บริหารและทีมงานเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมานานเกือบ 20 ปีอีกด้วย

สมชาย อ่วมกระทุ่ม

ด้านนายสมชาย อ่วมกระทุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม (ITNS) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator) เปิดเผยว่า สำหรับวัตถุประสงค์ในการนำเงินระดมทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ใช้ในการขยายธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

“บริษัทฯ มีแผนลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับการขยายธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ เนื่องจากมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่มีความต้องการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีแต่มีข้อจำกัดด้านเงินทุน และเชื่อมั่นว่าจะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานในอนาคตให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง” นายสมชาย กล่าว

ส่วนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวด 6 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 176.05 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 22.23 ล้านบาท ขณะที่ปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) รวมทั้งสิ้น 522.52 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ประมาณ 369.91 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ คาดว่าปี 2565 จะสามารถสร้างผลงานทั้งรายได้และกำไรเติบโตสร้างสถิติสูงสุด พร้อมกันนี้ ยังมีงานโครงการอีกจำนวนมากที่จะเข้าร่วมประมูลในอนาคต พร้อมทั้งปัจจุบัน ITNS มีการขยายทีมพนักงานใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายงานโครงการในอนาคตอีกด้วย

อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด