บลจ.กสิกรฯ บริการแจ้งขอลดหย่อนภาษี ชวนลูกค้า SSF-RMF ทำตามกฎใหม่สรรพากร

HoonSmart.com>> “บลจ.กสิกรไทย” พร้อมให้บริการแจ้งขอลดหย่อนภาษี ชวนลูกค้า SSF/RMF ทำตามกฎใหม่กรมสรรพากรปี 65 สำหรับผู้ที่เล็งลงทุนในปีนี้ แนะ 4 กองทุนครอบคลุมทุกระดับความเสี่ยง ชูกองทุน K-VIETNAM-RMF , K-STAR-SSF , KEQRMF , K-GINCOME-SSF พร้อมรับโปรโมชั่น หน่วยลงทุน K-CASH สูงสุด 1,000 บาท

สุรเดช เกียรติธนากร

นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย พร้อมให้ผู้ลงทุนที่ซื้อกองทุน SSF/RMF กสิกรไทยในปี 2565 แจ้งความประสงค์การนำส่งและเปิดเผยข้อมูลการลงทุนในกองทุน SSF/RMF ต่อกรมสรรพากร เพื่อใช้เป็นสิทธิลดหย่อนภาษีประจำปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.กสิกรไทยที่ www.kasikornasset.com ได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 65

นายสุรเดช กล่าวต่อไปว่า การแจ้งความประสงค์ดังกล่าว เป็นไปตามข้อบังคับใหม่ที่ทางกรมสรรพากรประกาศใช้ในปีนี้เป็นปีแรก แทนการใช้หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนแบบเดิมที่ผู้ลงทุนจะต้องดำเนินการยื่นด้วยตัวเอง ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนไม่แจ้งความประสงค์จะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อกองทุน SSF/RMF ปี 2565 ได้ อย่างไรก็ดี การแจ้งความประสงค์ไม่จำเป็นต้องทำใหม่ทุกปี โดยแจ้งความประสงค์เพียงครั้งเดียว สามารถใช้ไปได้ตลอด หรือ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

“สำหรับผู้ลงทุนที่กำลังมองหากองทุน SSF/RMF พร้อมรับโปรโมชั่นในช่วงปลายปีนี้ บลจ.กสิกรไทย ขอแนะนำ 4 กองทุนครอบคลุมทุกระดับความเสี่ยง โดยผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง และต้องการเพิ่มโอกาสให้เงินเติบโตไปกับหุ้นเวียดนาม แนะนำ K-VIETNAM-RMF ส่วนผู้ที่ชื่นชอบการลงทุนในหุ้นไทย แนะนำ K-STAR-SSF และ KEQRMF สำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง และต้องการกระจายการลงทุนไปในทุกประเภทสินทรัพย์ทั่วโลก แนะนำ K-GINCOME-SSF สุดท้ายสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้น้อย แต่ยังต้องการลงทุนเพื่อวางแผนเกษียณ เน้นเงินต้นปลอดภัย แนะนำ KSFRMF ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ได้จัดโปรโมชั่นลงทุน SSF/RMF ผ่านทุกช่องทางของกสิกรไทย รับหน่วยลงทุน K-CASH สูงสุด 1,000 บาท สิ้นสุดวันที่ 30 ธ.ค. 65” นายสุรเดชกล่าว

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888 หรือศึกษาเองได้ที่เว็บไซต์ www.kasikornasset.com