SCB จ่ายปันผลระหว่างกาล 1.50 บาท ขึ้น XD 12 ต.ค.นี้

HoonSmart.com>>” เอสซีบี เอกซ์”(SCB) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 12 ต.ค. 2565 และจ่ายปันผล 3 พ.ย. 2565

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ (SCB) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2565 มีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสด งวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 1.50 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 17 ต.ค. 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 12 ต.ค. 2565 และวันที่จ่ายปันผล 3 พ.ย. 2565