“กรุงศรี” ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ตรึงดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อย

HoonSmart.com>> “ธนาคารกรุงศรีอยุธยา” ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 0.10-0.50% พร้อมปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้เฉพาะลูกค้ารายใหญ่ ส่วนรายย่อยคงเดิม มีผลตั้งแต่ 4 ต.ค.65 เป็นต้นไป

เซอิจิโระ อาคิตะ

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) เปิดเผยว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ของธนาคารในครั้งนี้สอดคล้องกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีแนวทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน

ทั้งนี้ กรุงศรียังคงให้ความสำคัญในการช่วยเหลือลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเปราะบางและลูกค้ารายย่อย จึงได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น 0.10-0.50% อีกทั้งได้พิจารณาลดผลกระทบจากการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ด้วยการตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย และปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉพาะลูกค้ารายใหญ่ขึ้น 0.25%

กรุงศรีปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เพิ่มขึ้น 0.10-0.50%

ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เพิ่มขึ้น 0.25% เป็น 5.83%

สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เพิ่มขึ้น 0.25% เป็น 6.20%

ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) คงเดิมที่ 6.05%