“ชวลิต ทิพพาวนิช” คว้ารางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022

ชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (IRPC) รับมอบรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปีหรือ THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 ประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ จาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งจัดโดย นิตยสาร BUSINESS PLUS ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้บริหารสูงสุดขององค์กร  เป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ต่อไป