ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนคนไทยวัดระดับความรู้ด้านการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “SET Fin Quizz Mega Challenge” ชวนคนไทยวัดระดับความรู้ด้านการเงินและเรียนรู้เรื่องการเงินรอบตัว โดยมี พรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดงานพร้อมเปิดตัวกิจกรรมร่วมสนุกพิชิต Fin Gap ไปกับ อาร์ม กรกันต์ และฝน ศนันธฉัตร เมื่อ 14 ก.ย. ที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถวัดระดับความรู้ทางการเงินในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง ได้ตลอดเวลา ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถทราบผลได้ทันที ว่ารู้ หรือไม่รู้ เรื่องใดบ้างด้านการเงิน พร้อมชี้ช่องทางเสริมความรู้ด้านการเงินเพื่อสร้างฐานความรู้สู่ความมั่นคงทางการเงินกับ “SET Fin Quizz – พิชิต Fin Gap” ในรูปแบบออนไลน์ที่ https://finquizz.set.or.th