EXIM BANK รับรางวัล Thailand Top CEO of the Year 2022

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับรางวัล “Thailand Top CEO of the Year 2022” ประเภท Rising Star จาก นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในงาน “Thailand Top CEO of the Year 2022” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้บริหารสูงสุดขององค์กรชั้นนำที่มีผลงานในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรเป็นที่ประจักษ์และโดดเด่น ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ