GPSC ปิดดีลซื้อหุ้น 25% โรงไฟฟ้าพลังลมนอกชายฝั่งไต้หวัน

HoonSmart.com>> “โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่” เผยความคืบหน้า GRSC บริษัทย่อยเข้าถือหุ้น 25% ในบริษัท CI Changfang-CI Xidao เสร็จสิ้น ลุยโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งในไต้หวัน กำลังการผลิตไฟฟ้า 595 เมกะวัตต์

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) แจ้งความคืบหน้าการเข้าลงทุนในโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งในไต้หวัน เงินลงทุนรวมประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ได้รายงานไปเมื่อวันที่ 14 ก.ค.2564 ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้ บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จำกัด (GRSC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้น 100% ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions precedent) ของสัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 26 ก.ย.2565 และได้เข้าถือหุ้นจำนวน 25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท CI Changfang Limited และบริษัท CI Xidao Limited (บริษัทเป้าหมาย) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทเป้าหมายเป็นผู้พัฒนาโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง (Offshore wind) ในไต้หวัน โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้า รวมจำนวน 595 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการ Changfang และ โครงการ Xidao ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้า จำนวน 547 เมกะวัตต์ และ 48 เมกะวัตต์ ตามลำดับ โดยโครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและจะทยอยเปิดดำเนินการจนครบตามกำลังการผลิตไฟฟ้าภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567