ก.ล.ต.-ตลาด เยี่ยมชมกิจการ PPPGC

สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เยี่ยมชมกิจการ “PPPGC”

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ (แถวหน้าคนที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล (แถวหน้าคนที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร นายชัยทัศน์ วันชัย (แถวหลังคนที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ นายพงศ์นเรศ วนสุวรรณกุล (แถวหน้าคนที่ 2 จากซ้าย) กรรมการบริหาร นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล (แถวหน้าคนที่ 4 จากขวา) กรรมการบริหาร และนางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ (แถวหน้าคนที่ 3 จากขวา) กรรมการบริหาร

พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้บริหารบริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ (PPPGC)  และนางดาริน กาญจนะ (แถวหลังคนที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายวาณิชธนกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PPPGC ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อเร็ว ๆ  นี้