ศบค.พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 655 ราย เสียชีวิต 12 ราย

HoonSmart.com>> ศบค.รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม จำนวน 655 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,032 ราย เสียชีวิต 12 ราย
รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565
ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 655 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยในประเทศ 655 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ – ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,454,917 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
หายป่วยกลับบ้าน 1,032 ราย
หายป่วยสะสม 2,469,446 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 7,694 ราย
เสียชีวิต 12 ราย
เสียชีวิตสะสม 11,020 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 524 ราย