PTTGC กู้เงิน 6 แบงก์ 2.7 หมื่นลบ. เสริมทัพแกร่ง สร้างความยั่งยืน

HoonSmart.com>>”พีทีที โกลบอล เคมิคอล” ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารใหญ่ 6 แห่ง ก้าวสำคัญความร่วมมือพันธมิตร สนับสนุนสภาพคล่องทางการเงินและการเติบโตทางธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ ก้าวสู่สังคมแห่งความยั่งยืน

วันที่ 23 กันยายน 2565 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) ได้จัดพิธีลงนามสัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์ 6 แห่ง วงเงินกู้รวมประมาณ 27,000 ล้านบาท ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ธนาคารกรุงไทย (KTB) ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LHFG) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) และธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) เพื่อชำระคืนเงินกู้เดิม และใช้ในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทฯ

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTGC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดหาเงินกู้ในครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างพันธมิตรธนาคารพาณิชย์ไทย ทั้ง 6 ราย และบริษัทฯ ในการสนับสนุนสภาพคล่องทางการเงินและการเติบโตทางธุรกิจ ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก อาทิ อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูง ความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจ และความเสี่ยงการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย เป็นต้น อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ “Together To Net Zero” ปี 2050 หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ ภายในปี 2593

“การลงนามสัญญาเงินกู้ในวันนี้จะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและการเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ และกลุ่มธนาคารในการก้าวสู่สังคมแห่งความยั่งยืนอีกด้วย” ดร.คงกระพันกล่าว