DAOL SEC ร่วมแถลงข่าว “DRx ผลิตภัณฑ์ใหม่ตลาดทุนไทย”

ชาตรี โรจนอาภา รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ขวา) และธวัชชัย วงศ์วัชรมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Central Marketing (ซ้าย) บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย)  หรือ “DAOL SEC” ร่วมงานแถลงข่าว “DRx ผลิตภัณฑ์ใหม่ตลาดทุนไทย” ตอกย้ำความพร้อมในการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อสร้างความเป็นเพื่อนคู่คิดทางการเงินให้กับนักลงทุน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ณ หอประชุมศุกรีย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ DAOL Contact Center 0 2351 1800 หรือcontactcenter@daol.co.th DAOL, your lifetime financial partner