“การบินไทย” เผยศาลล้มละลายนัด 20 ต.ค.นี้ เคาะแก้ไขแผนฟื้นฟู

HoonSmart.com>> “การบินไทย” ลุ้น 20 ต.ค.65 ศาลล้มละลายกลางนัดฟังคำสั่งขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ หลังเจ้าหนี้ไฟเขียว

บริษัท การบินไทย (THAI) แจ้งว่า ในวันที่ 22 ก.ย.2565 นี้ ศาลล้มละลายกลางได้กำหนดวัดนัดฟังคำสั่งศาลเกี่ยวกับข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการในวันที่ 20 ต.ค.2565

ทั้งนี้ ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ ฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งผู้ทำแผนเมื่อวันที่ 14 ก.ย.2563 และเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2564 ศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่มีการแก้ไขตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ แผนฟื้นฟูกิจการได้กำหนดให้นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ นายพรชัย ฐีระเวช นายไกรสน บารมีอวยชัย นายศิริ จิระพงษ์พันธ์และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้บริหารแผน ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ก.ค.2565 ผู้บริหารแผนได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคบคดี

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2565 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีการจัดประชุมเจ้าหนี้ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติตามมาตรา 90/46 พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีเจ้าหนี้ที่มีจำนวนหนี้รวมกันในสัดส่วน 78.59% ของจำนวนหนี้ของเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยอมรับข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการตามที่ผู้บริหารแผนได้ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งศาลได้นัดพิจารณาข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการในวันที่ 14 ก.ย.2565 และเนื่องจากมีเจ้าหนี้ยื่นคำร้องคัดค้าน ศาลจึงนัดไต่สวนในวันที่ 21 และ 22 ก.ย.2565