SENA ปิดขายหุ้นกู้ตามเป้า 2 พันลบ. สะท้อนนักลงทุนเชื่อมั่น

HoonSmart.com>> “เสนาดีเวลลอปเม้นท์” ปลื้มนักลงทุนตอบรับหุ้นกู้มูลค่า 2,000 ล้านบาท จำนวน 2 รุ่น อายุ 2 ปีและ 3 ปี ดอกเบี้ย 4.00%-4.70% ต่อปี สะท้อนนักลงทุนเชื่อมั่น เตรียมนำเงินชำระหุ้นกู้ชุดเดิมครบกำหนดและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) เปิดเผยว่า หุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 เสนอขายระหว่างวันที่ 12–14 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี จนทำให้สามารถออกหุ้นกู้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโต และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย

เสนาฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป รวมทั้งหมด 2 ชุด มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี มูลค่า 470 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.70% ต่อปี มูลค่า 1,530 ล้านบาท หุ้นกู้มีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน และได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม “ลบ” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ทั้งนี้ SENA จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ ไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด และนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการต่อไป ภายใต้กลยุทธ์ “SENA NEXT” มิติใหม่สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมตอกย้ำแนวคิด MADE FROM HER “คิดละเอียดกว่า ก็อยู่สบายกว่า” ในการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย