บลจ.กรุงศรี ซื้อ CK เข้าพอร์ตกว่า 2 ล้านหุ้น ขยับถือ 5.0444%

HoonSmart.com>> “บลจ.กรุงศรี” เก็บหุ้น CK เข้าพอร์ตกว่า 2 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.1231% ขยับถือหุ้น 5.0444%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด ได้มาหุ้นของบริษัท ช.การช่าง (CK) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 จำนวน 2,041,000 หุ้น หรือ คิดเป็น 0.1231% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 83,632,000 หุ้น หรือ 5.0444% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น CK ปิดตลาด 13 ก.ย.65 ที่ 22.00 บาท +0.30 บาท หรือ +1.38% มูลค่าการซื้อขาย 180.53 ล้านบาท