CH ปิดเทรดวันแรกที่ 4.14 บาท เหนือจอง 76.92%

HoonSmart.com>>หุ้น CH ปิดเทรดรวันแรกที่ 4.14 บาท เหนือจอง 76.92% โบรกฯเชียร์”ซื้อ”ในปี 65-67 คาดกำไรสุทธิ 80 ล้านบาท, 98 ล้านบาท, 125 ล้านบาท ตามลำดับ หรือเติบโต +23% CAGR โดยมีปัจจัยผลักดันจากคาดยอดขายมีอัตราการเติบโต +13% CAGR จากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย การส่งออกกลับมาดีขึ้น

หุ้น CH ปิดเทรดวันแรกที่ 4.14 บาท เพิ่มขึ้น 1.80 บาท หรือ +76.92% จากราคาขาย IPO 2.34 บาทต่อหุ้น มูลค่าซื้อขาย 5,373.39 ล้านบาท โดยเปิตดลาดที่ 3.42 บาท ขึ้นสูงสุด 5.00 บาท และต่ำสุด 3.14 บาท

บล.โนมูระ พัฒนสิน แนะนำ”ซื้อ”หุ้นบริษัท เจริญอุตสาหกรรม (CH) ราคาเป้าหมายปี 66 ที่ 3.00 บาท โดยมีความน่าสนใจบริษัทมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารแปรรูปกว่า 97 ปี โดยเป็น TOP5 ของผู้ส่งออกมะม่วงอบแห้งของไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล และการต้ังโรงงานที่กัมพูชาส่งผลดีต่อการขยายฐานลูกค้า และมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ค่าแรงต่ำกว่าไทย และสายพันธุ์มะม่วงที่เหมาะสมกับการทำมะม่วงอบแห้งแบบ soft-dried อีกทั้งคาดการณ์กำไรสุทธิ ปี 2565-2567 เติบโตราว 23%CAGR มีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการส่งออก รวมถึงแนวโน้มค่าใช้จ่ายในการขนส่งลดลงการฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยว ส่งผลให้มีการซื้อสินค้าเป็นของฝากเพิ่มขึ้น ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่อร่อย สะดวก เก็บได้นาน รวมถึงการส่งออกดีขึ้น คาดสถานการณ์การขาดแคลนตู้ลดลง ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายส่งออกลดลง อีกทั้งบริษัทมีแผนการสร้างพื้นที่เก็บสินค้าเพิ่ม ในปี 2565-2567 คาดกำไรสุทธิ 80 ล้านบาท, 98 ล้านบาท, 125 ล้านบาท ตามลำดับ หรือเติบโต +23% CAGR

โดยมีปัจจัยผลักดันจากคาดยอดขายมีอัตราการเติบโต +13% CAGR จากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย การส่งออกกลับมาดีขึ้น ความต้องการบริโภคสินค้ากลุ่มผลไม้อบแห้ง ปลากระป๋อง และขนมเพื่อสุขภาพมากขึ้น เนื่องจากความสะดวกเหมาะกับพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่และเป็นสินค้าที่สามารถเก็บไว้ได้นาน อีกทั้งคาดอัตรากำไรข้ันต้นปี 2565-2567 ที่ 18.4%, 17.6% และ 17.4% ตามลำดับ เนื่องจากคาดว่าบริษัทจะมีแผนการปรับปรุงโรงงานผลิตสินค้าหลังจากได้เ้งิน IPO จึงคาดว่า จะทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในระยะ 2-3 ปี โดยคาดค่าใช้จ่าย SG&A ต่อรายได้จากการขายในปี 2565-2567 จะมีสัดส่วนราว 13.5%, 11.5% และ 10.5% ลดลงตามลำดับ เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวเข้าตลาด และแนวโน้มค่าส่งออก การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ดีขึ้นจึงคาดว่าจะไม่มีการช่วยสนับสนุน ค่าขนส่งดังในปีที่ผ่านมา รวมถึงโครงการการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บสินค้าจะช่วยให้สามารถบริหารสินค้าได้ดีขึ้น และค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บลดลง