B เทคโอเวอร์ “เอช-ดู” 100% ลุยธุรกิจบริหารสินทรัพย์

HoonSmart.com>>บอร์ด B ไฟเขียว ส่ง “บียอนด์” บริษัทย่อยซื้อหุ้น ”เอช-ดู” 100% เตรียมลุยธุรกิจบริหารสินทรัพย์ไตรมาส 4/65 สร้างความมั่นคงระยะยาว และมติขายหุ้น”อีโคลด์” ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนออกทั้งหมด 40%

สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการ บริษัท บี จิสติกส์ (B) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ซื้อหุ้นสามัญบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอช-ดู จำนวน 250,000 หุ้น หรือ 100% ราคาหุ้นละ 152 บาท มูลค่ารวม 38 ล้านบาท โดยซื้อจากบริษัท เอช-ดู (ประเทศไทย) และผู้ถือหุ้นเอช-ดู คาดกระบวนการซื้อหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/2565

นางสาวสุทธิรัตน์ กล่าวว่า บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอช-ดู จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ (AMC) ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูง เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัท รวมทั้งสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

“ การที่กลุ่ม B ตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจ AMC ถือเป็นการขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงตามภาวะหนี้สินภาคประชาชน โดยเฉพาะในช่วงหลังที่เกิดสถานการณ์โควิด ตัวเลขหนี้เสีย (NPL) และสินทรัพย์ที่รอการขาย (NPA) ทั้งระบบก็ปรับตัวสูงขึ้น การลงทุนใน AMC ช่วงนี้น่าจะเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดี และสามารถนำมาต่อยอดกับธุรกิจการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบียอนด์ ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง”นางสาวสุทธิรัตน์ กล่าว

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจำหน่ายการถือหุ้นสามัญในบริษัท อีโคลด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 40% ของทุนจดทะเบียน โดยขาย ให้กับ บริษัท ไอเอสซี จำกัด เนื่องจากคณะกรรมการประเมินว่าปัจจุบันการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในทุกรูปแบบมีความผันผวนหนัก ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงให้กับบริษัท จึงตัดสินใจขายหุ้นอีโคลด์ออกทั้งหมด และราคาที่ขายออกนั้น บริษัทก็ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม