ALT ร่วมหุ้น 25% บริษัทซอฟท์แวร์

เอแอลที เทเลคอม ราคาหุ้นวิ่งแรง 3 วันติด เปิดข่าวดี เท 5 ล้านบาท ซื้อหุ้น 25% ขยายธุรกิจด้านซอฟท์แวร์ วิเคราะห์ข้อมูลให้ลูกค้า

บริษัท เอแอลที เทเลคอม (ALT) แจ้งว่า บริษัทฯได้ลงนามสัญญากับ นาย LIM PENG KEONG เมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา เข้าซื้อหุ้นจำนวน 25% ในบริษัท สปอทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย) หรือ SWT ผู้ให้บริการด้านซอฟท์แวร์ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้มาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ด้วยมูลค่าลงทุน 5 ล้านบาท ซึ่งมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ทั้งนี้การเข้าถือหุ้นจำนวน 25% ส่งผลให้ SWT มีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัท

ทางด้านราคาหุ้น ALT ปรับขึ้นแรงติดต่อกัน 3 วัน(25-27ก.ย.) จากระดับ 3.48 บาทเมื่อวันที่ 24 ก.ย. ขึ้นมาปิดที่ระดับ 3.74 บาท หรือเพิ่มขึ้น 0.26 บาท คิดเป็นประมาณ 7.47% ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่น ถึง 6 ล้านบาทต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับที่ผ่านมาซื้อขายวันละ 3-4 แสนบาทต่อวันเท่านั้น