บอร์ด BCP ไฟเขียว “ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช” นั่ง CEO ต่อ

บอร์ดบางจากฯ อนุมัติต่อสัญญาจ้าง “ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช” ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเอ็มดีใหญ่อีกวาระ 4 ปี

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 ก.ย.2561 มีมติอนุมัติการต่อสัญญาจ้างนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ อีกวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2562-31 ธ.ค.2565