TTB แจงปริมาณธุรกรรมแอป ttb touch พุ่งทำระบบขัดข้อง 1-2 ก.ย.

HoonSmart.com>> “ปิติ ตัณฑเกษม” CEO ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) ขอโทษลูกค้า หลังแอป ttb touch ขัดข้องไม่สามารถบริการได้ 1-2 ก.ย.ที่ผ่านมา ออกมาตรการช่วยเหลือดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ พร้อมแจงผู้ใช้งาน ttb touch มากกว่า 4.5 ล้านราย พบปริมาณธุรกรรมพุ่ง แอปหน่วงต้องปิดระบบเคลียร์ธุรกรรมที่ค้าง

ปิติ ตัณฑเกษม

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงลูกค้า ธนาคารทหารไทยธนชาตและสื่อมวลชน โดยระบุว่า ผมในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ ทีเอ็มบีธนชาต ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานธนาคารทหารไทยธนชาตทุกคน รู้สึกเสียใจและตระหนักถึงความเดือดร้อนที่ลูกค้าได้รับจากเหตุการณ์แอป ttb touch ขัดข้องไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ในระหว่างวันที่ 1 และ 2 กันยายน 2565 สร้างผลกระทบให้กับลูกค้าผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ผมต้องขออภัยเป็นอย่างสูงต่อเหตุการณ์ดังกล่าว

ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ธนาคารได้มีการอัปเกรดแอป ttb touch เป็นเวอร์ชันใหม่ โดยแอปใหม่นี้ได้ถูกพัฒนาให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายและครอบคลุมในหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า จนถึงวันนี้มีจำนวนผู้ใช้งานแอป ttb touch มากกว่า 4.5 ล้านราย

จากการที่มีผู้ใช้งานมากขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณธุรกรรมเพิ่มเป็นจำนวนมาก ประกอบกับช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงต้นเดือนกันยายนมีปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้นมากเป็นพิเศษ ทำให้แอปเกิดความหน่วง จนไม่สามารถตอบสนองการใช้งานของลูกค้าได้เป็นปกติ ทางทีมงานจึงได้ตัดสินใจปิดระบบเพื่อเคลียร์ธุรกรรมที่ค้างอยู่เป็นระยะ แต่เมื่อมีปริมาณธุรกรรมค้างมากขึ้น ธนาคารจึงตัดสินใจปิดระบบเพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับการใช้งาน จนในช่วงดึกของคืนวันที่ 2 กันยายน แอป ttb touch ได้กลับมาให้บริการเป็นปกติ

ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการ ทีมผู้บริหาร รวมทั้งผม ไม่ได้นิ่งนอนใจ เราได้มีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อเร่งแก้ปัญหาให้แอป ttb touch กลับมาให้บริการได้โดยเร็วที่สุด รวมถึงได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ อาทิ การขยายเวลาให้บริการของสาขานอกห้างฯ เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรเดบิตเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานผ่านช่องทางเอทีเอ็มได้ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) ที่สาขา ตลอดจนการเยียวยาดูแลยกเว้นค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยจ่ายจากการชำระค่างวดสินเชื่อล่าช้าอันเนื่องมาจากระบบขัดข้อง

ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อย่างเคร่งครัดในการวางแผนปรับปรุงระบบและนำเสนอมาตรการเยียวยาลูกค้าอย่างเหมาะสมและทันท่วงที

ผมขอให้ความมั่นใจต่อทุกท่านว่า ธนาคารได้มีแผนการปรับปรุงแอป ttb touch ที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพและประสิทธิภาพของแอป ttb touch ในระยะยาว เราได้มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างทีมงานผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก โดยตัวผมเองและผู้บริหารระดับสูงทุกท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานหลักในการขับเคลื่อนแผนการปรับปรุงแอปให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างยั่งยืน

สุดท้ายนี้ ผมขอเป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานธนาคารทหารไทยธนชาตทุกคน เพื่อขออภัยลูกค้าทุกท่านจากใจจริง และขอน้อมรับทุกความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาแอปให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และขอยืนยันว่าธนาคารจะดูแลเยียวยาลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมา ทีเอ็มบีธนชาต แจ้งแอป ttb touch ให้บริการได้แล้ว หลังเกิดปัญหาขัดข้องไม่สามารถให้บริการได้ระหว่างวันที่ 1 และ 2 กันยายน ที่ผ่านมา เสียใจและขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ธนาคารรับรู้ถึงความเดือดร้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อลูกค้าและไม่ได้นิ่งนอนใจ ธนาคารจึงได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ดังต่อไปนี้

1. ลูกค้าที่ไม่มีบัตรเดบิตของธนาคาร สามารถติดต่อเพื่อขอออกบัตรฯ ได้ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับบัตรฯ ที่ออกใหม่ จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2565

2. ลูกค้าที่ถือบัตรเดบิตของธนาคารอยู่แล้ว จะได้รับการชดเชยเงินค่าธรรมเนียมรายปีตามสัดส่วน สำหรับช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แอป ttb touch ขัดข้อง

3. ลูกค้าที่ทำธุรกรรมโอนเงินรายย่อยข้ามธนาคาร (ORFT) ณ สาขาทีเอ็มบีธนชาตทั่วประเทศ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2565

4. ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากระบบที่ขัดข้อง ทำให้การชำระค่างวดสินเชื่อล่าช้า
• สำหรับลูกค้าสินเชื่อทีเอ็มบีธนชาตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาที่ระบบขัดข้อง
• สำหรับลูกค้าสินเชื่อของสถาบันการเงินอื่น ท่านสามารถแจ้งผ่านช่องทาง ttb contact us คลิก https://ttbbank.com/web-contact เพื่อรับการช่วยเหลือและประสานงานกับทางสถาบันการเงินอื่น ในเรื่องค่าติดตามทวงถามหนี้

นอกจากมาตรการดูแลลูกค้าแล้ว ธนาคารยังได้มีการวางแผนปรับปรุงแอป ttb touch เพื่อให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพในระยะยาว ทั้งนี้ ลูกค้าบางท่านอาจยังประสบปัญหาเข้าใช้งานไม่ได้ หรือใช้เวลานานในการเข้าระบบหรือทำธุรกรรม อันเนื่องมาจากปริมาณธุรกรรมสะสมจำนวนมาก ธนาคารขอแนะนำให้ลูกค้าเว้นระยะและเข้าใช้งานใหม่ในภายหลัง

สุดท้ายนี้ ทีมผู้บริหาร และพนักงานทีเอ็มบีธนชาตทุกคน รู้สึกเสียใจและขออภัยเป็นอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารอย่างดีที่สุด ธนาคารขอน้อมรับทุกความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาแอปให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น หากลูกค้าต้องการความช่วยเหลือ หรือ แจ้งปัญหาการใช้งาน สามารถแจ้งผ่านช่องทาง ttb contact us คลิก https://ttbbank.com/web-contact ทีมงานจะรีบติดต่อกลับและให้ความช่วยเหลือท่านอย่างเร็วที่สุด