ก.ล.ต.เปิดผลงานลงโทษทางแพ่ง คดีปั่นหุ้น-อินไซด์ฯในรอบเกือบ 6 ปี

HoonSmart.com>>ก.ล.ต.กางสถิติมาตรการลงโทษทางแพ่ง ปี 61-31 ก.ค.65 พบว่าปี 62 เป็นแชมป์ยินยอมจ่ายค่าปรับถึง 722 ล้านบาทกรณีสร้างราคาหุ้น ส่วนอินไซด์ฯ 80 ล้านบาท แถมชดใช้ผลประโยชน์ที่ได้รับอีก 56 ล้านบาทจาก 5 คดี ผู้ทำผิด 28 ราย สำหรับปี 65 มี 1 รายคดีปั่นหุ้นยอมจ่าย 6 ล้าน แต่กลับมีผู้ทำผิดอินไซดฯถึง 28 รายใน 5 คดี ยอมจ่ายค่าปรับ 32 ล้านบาท ชดใช้เงิน 17 ล้านบาท ปี 61 ส่งฟ้องคดีต่อศาลแพ่งมากที่สุด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) รายงานสถิติมาตรการลงโทษทางแพ่ง ในเรื่องของการสร้างราคา และอินไซด์เดอร์เทรดดิ้งตามพรบ.หลักทรัพย์ ในรอบเกือบ 6 ปี (2560-31ก.ค.2565) โดยในปี 2562 กรณีสร้างราคาหุ้น  ผู้กระทำความผิด 30 รายใน 6 คดี ตกลงทำบันทึกยินยอมจ่ายค่าปรับมากถึง 722.94 ล้านบาท ส่วนอินไซด์ฯคือการใช้ข้อมูลภายใน-การเปิดเผยข้อมูลภายใน ยอมจ่ายค่าปรับ 79 ล้านบาท ชดใช้ผลประโยชน์ที่ได้รับอีก 56 ล้านบาท และชดใช้ค่าใชจ่ายในการตรวจสอบเกือบ 1 ล้านบาท

ส่วนในปี 2561 มีการส่งฟ้องคดีต่อศาลแพ่งมากถึง 73 ราย จำนวน 7 คดี มีการกระทำความผิดสร้างราคา 6 หุ้น ได้แก่ NEWS,MILL,POLAR,NBC,NINE,NINE-W1 ซึ่งมีคนทำผิดถึง 23 ราย บางรายสร้างราคาหุ้นหลายตัว ทั้งนี้ กรณีต่อสู้ในชั้นศาลแพ่ง หากก.ล.ต.ชนะ ผู้กระทำความผิดต้องชำระอัตราสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น ถ้าเป็นการปั่นหุ้น ชำระ 2 เท่าของผลประโยชน์ และยังต้องเสียดอกเบี้ยด้วย

ส่วนกรณีการสร้างราคาหุ้น JAS ผู้กระทำความผิด 1 ราย เพิ่งตกลงทำบันทึกยินยอมในวันที่ 6 ม.ค.2563 จึงนับเป็นสถิติของปี 2563

สำหรับปี 2565 มีผู้กระทำความผิดในกรณีสร้างราคา 1 ราย ยินยอมจ่ายค่าปรับ 6 ล้านบาท และชดใช้ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบจำนวน 40,323 บาท แต่พบว่ามีการกระทำความผิดเรื่องอินไซด์ฯ 5 คดี มีผู้กระทำความผิดจำนวนมาก  28 ราย ยอมจ่ายค่าปรับ 32.35 ล้านบาท และชดใช้เงินเท่าผลประโยชน์ที่ได้รับจำนวน 17 ล้านบาท พร้อมชดใช้ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอีกกว่า 1 ล้านบาท