THAI เฮ! เจ้าหนี้หนุน โหวตแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ

HoonSmart.com>>”การบินไทย”โล่งอก เจ้าหนี้ 78.59% เทคะแนนยอมรับข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ เปิดทางให้ดำเนินธุรกิจต่อไป เป็นก้าวย่างที่สำคัญในการวางรากฐานเพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนในอนาคต

บริษัท การบินไทย(THAI) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า วันนี้ (1 ก.ย.2565) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีการจัดการประชุมเจ้าหนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เป็นที่เรียบร้อย

ที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติตามมาตรา 90/46 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดยมีจำนวนหนี้รวมกันในสัดส่วน 78.59% ของจำนวนหนี้ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยอมรับข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ ที่ผู้บริหารแผนได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2565

“ขอขอบคุณเจ้าหนี้ทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและยอมรับการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการและมอบโอกาสให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการวางรากฐานเพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต เพื่อให้การบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติที่คนในชาติภาคภูมิใจ ขับเคลื่อนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป”บริษัทการบินไทยระบุ