ก.ล.ต.สั่งปรับ’ซิปเม็กซ์’ 1.92 ล้านบ. ฐานระงับซื้อขาย-ห้ามลูกค้าฝากถอนทรัพย์

HoonSmart.com>>ซิปเม็กซ์ (Zipmex) ถูกคำสั่งเปรียบเทียบปรับ 2 รายการ กรณีระงับการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน ถูกปรับเป็นเงิน 5.4 แสนบาท และถูกปรับอีก 1.38 ล้านบาท เนื่องจากระงับการให้บริการฝากถอนทรัพย์ของลูกค้าใน Trade wallet และ Z-wallet

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า วันที่ 31 ส.ค.2565 บริษัทซิปเม็กซ์ (Zipmex) ถูกเปรียบเทียบปรับ 2 รายการ รวมเป็นเงิน 1.92 ล้านบาท

กรณีแรกเกิดขึ้น ระหว่างวันที่ 20-28 ก.ค.2565 บริษัทฯในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ระงับการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปฎิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานในฐานะผู้มีวิชาชีพพึงกระทำและเป็นการไม่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ถูกปรับเป็นเงิน 540,000 บาท

กรณีที่สอง ระหว่างวันที่ 20 ก.ค.-25 ส.ค.2565 บริษัทซิปเม็กซ์ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ระงับการให้บริการฝากถอนทรัพย์ของลูกค้าใน Trade wallet และ Z-wallet โดยปฎิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานในฐานะผู้มีวิชาชีพพึงกระทำและเป็นการไม่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ถูกปรับเป็นเงิน 1.38 ล้านบาท