“โสรัตน์ วณิชวรากิจ” เปิดตัวซื้อ CRANE 17.8%

HoonSmart.com>>”โสรัตน์ วณิชวรากิจ” นักลงทุนรายใหญ่ เปิดตัวซื้อหุ้น CRANE 17.8%

นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ นักลงทุนรายใหญ่ รายงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) ว่า วันที่ 25 ส.ค. 2565 ได้มาหุ้นบริษัท ชูไก จำกัด (CRANE) คิดเป็น 7.72% ของหุ้นจดทะเบียน ส่งผลให้จำนวหุ้นภายหลังได้มา คิดเป็น 8.446%

ต่อมาวันที่ 29 ส.ค. นายโสรัตน์ ได้มาหุ้น CRANE จำนวน 9.425% ส่งผลให้จำนวนหุ้นหลังการได้มา รวมทั้งสิ้น 17.8715% ของหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด

ทั้งนี้การซื้อหุ้นของนายโสรัตน์ เป็นการซื้อจากกลุ่มแพรรังสี  ประกอบด้วยนางสาวจิราลักษณ์ แพรรังสี, นางสาววนิดา ดาราฉาย และนางสาวเจนจิรา แพรรังสี ส่งผลให้นายโสรัตน์ขึ้นแท่นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ อันดับ 2

สำหรับนายโสรัตน์ เป็นนักลงทุนรายใหญ่ และบริหารกิจการส่วนตัว “แพนเอเซีย  อุตสาหรรม ผลิตแผ่นพลาสติกอะคริลิครายใหญ่ของไทย ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ก่อนหน้าเขาลงทุนในหุ้น RS จำนวนมาก ก่อนขายบิ๊กล็อตออกไปให้กับบริษัท สบาย เทคโนโลยี (SABUY)