เมืองไทยประกันชีวิต-มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม สนับสนุนออกหน่วยวัดสายตาฯ ปีที่ 4

สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยศรายุธ ทินกร ณ อยุธยา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม โดยพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม สนับสนุนโครงการออกหน่วยตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ปีที่ 4 (หน่วยที่ 1 จากจำนวน 7 หน่วยทั่วประเทศ) เพื่อมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ในพื้นที่อ.ชมพู จ.ขอนแก่น โดยมี ชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ, บุญน้อม งามเชื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น และสุริยะ ด้วงวังหิน ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทนรับมอบ ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานภูมิภาคขอนแก่น