EASTW เคาะจ่ายปันผลกลางปี 0.12 บาท ขึ้น XD 9 ก.ย.นี้

HoonSmart.com>> บอร์ด “จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก” ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นงวดระหว่างกาลปี 65 อัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD 9 ก.ย.65 จ่ายเงิน 27 ก.ย.65

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (EASTW) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2565 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 ม.ค. 2565 ถึง 30 มิ.ย. 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 12 ก.ย. 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 9 ก.ย. 2565 และจ่ายเงิน 27 ก.ย. 2565

ด้านหุ้น EASTW ปิดตลาดที่ราคา 6.50 บาท +0.05 บาท หรือ +0.78% มูลค่าการซื้อขาย 4.79 ล้านบาท