ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบทุนสนับสนุนสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

รองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และดูแลฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบทุนสนับสนุนสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 3,000,000 บาท ภายใต้โครงการ SET Star Table Tennis ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและวงการเทเบิลเทนนิสไทยก้าวสู่ระดับสากล และหวังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการเล่นกีฬาประเภทนี้อย่างกว้างขวางในทุกเพศทุกวัย โดยมี ณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ