“ไอร่า” เซ็น MOU “เอ็นอีซี ประเทศไทย” ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

วิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ (ที่ 2 จากขวา) และ กองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม (ขวาสุด) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไอร่า แคปปิตอล (AIRA) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านบริการระบบปฎิบัติการสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร กับ Mr. Ichiro Kurihara (ที่ 3 จากซ้าย), ประธานบริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นลินี งามเศรษฐมาศ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล ร่วมด้วยผู้บริหารจากบริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ปริญญา ปรารัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานบริษัท และ อิสรา โกยวาณิชย์ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายบริหาร แสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานการลงนามในบันทึกข้อตกลง และร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของทั้งสองฝ่ายครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพและเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจกับลูกค้าและนักลงทุนของทั้งสองฝ่าย ที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์และการให้บริการต่างๆด้วยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยและปลอดภัยของเอ็นอีซี รวมไปถึงการเพิ่มโอกาสและความร่วมมือทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นที่ โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ