APM เยี่ยมชม SMS สมาร์ทโมดูล่าร์

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างโดยใช้ระบบเอสเอ็มเอส สมาร์ทโมดูล่าร์ (อาคารสำเร็จรูปเอนกประสงค์) ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูง และการพัฒนาโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแบบโมดูลาร์ได้อย่างลงตัว โดยมีสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ BSM ให้การต้อนรับและพาชมโครงการตัวอย่าง ณ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา