“ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์” ถือหุ้น OCEAN 8.41 %

“ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์” เก็บ OCEAN เพิ่ม 3.45 % ดันถือหุ้น 8.41 %

นายณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์ รายงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) ว่า วันที่ 24 ก.ย.2561 ได้มาหุ้นโอเชี่ยน คอมเมิรช ( OCEAN ) สัดส่วน 3.45 % รวมถือหุ้นภายหลังการได้มา 8.41 %