BPP จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.40 บาท ขึ้น XD 8 ก.ย.

HoonSmart.com>>”บ้านปู เพาเวอร์”(BPP) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.40 บาท โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 8 ก.ย.65 จ่ายปันผล 26 ก.ย.65

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2565 มีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสดงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.40 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 9 ก.ย. 2565 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 8 ก.ย. 2565 วันที่จ่ายปันผล 26 ก.ย. 2565