INGRS จับมือเกาหลี เล็งตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในเวียดนาม

อิงเกรส ฯ ร่วมมือเกาหลี ศึกษา-ร่วมมือผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในเวียดนาม

นายฮามิดี บิน เมาโลด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์ ) หรือ INGRS แจ้งว่า INGRS ได้ทำบันทึกความเข้าใจ ( MOU ) กับ Tae Sung Tech .Co.Ltd แห่งประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งปัจจุบัน เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนปั๊มขึ้นรูป และ ประกอบชิ้นส่วนสำหรับ เกีย และ ฮุนได

สำหรับการเข้าทำ MOU ครั้งนี้ เพื่อร่วมกันศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ ในการทำธุรกิจผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศเวียดนาม ซึ่งในกรณีที่ผลการศึกษา และประเมินความเป็นไปได้ ในการทำธุรกิจ ชี้ให้เห็นว่า การเข้าทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศเวียดนาม ก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจแก่ INGRS และ Tae Sung Tech ทั้ง 2 ฝ่ายจะพิจารณษเช้าทำสัญญาร่วมลงทุน หรือ JV ในประเทศเวียดนามต่อไป

ทั้งนี้ จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ ตั้งแต่วันที่สรุปผลการศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ หรือภายในระยะเวลาที่มีการขยายออกไปตามที่ทั้ง 2 ฝ่ายได้พิจารณาเห็นชอบร่วมกัน