EP เตรียมออกหุ้นกู้ วงเงิน 1,600 ลบ. ดอกเบี้ย 5.25 – 5.60 %

HoonSmart.com>>อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 1/2565 มูลค่าไม่เกิน 1,600 ล้านบาท เพิ่มทางเลือกการลงทุน อายุ 2 ปี และ 2 ปี 6 เดือน ชูผลตอบแทน 5.25-5.60% ต่อปี จ่ายทุก 3 เดือน คาดจะเปิดจองระหว่างวันที่ 9 และ 12 – 13 ก.ย. 65 นี้ รองรับแผนขยายธุรกิจ

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมออกหุ้นกู้ 2 ชุด วงเงินไม่เกิน 1,600 ล้านบาท แบ่งเป็นอายุ 2 ปี อัตราผลตอบแทน 5.25-5.35% ต่อปี และอายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราผลตอบแทน 5.50 – 5.60% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยคาดว่าจะเปิดจองได้ระหว่างวันที่ 9 และ 12 – 13 กันยายน 2565 ซึ่งบริษัทฯได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยทริสเรทติ้งที่ระดับ BBB- แนวโน้ม Stable สะท้อนปัจจัยพื้นฐานที่มีความแข็งแกร่ง รวมทั้งมีศักยภาพในการผลักดันความสามารถทำกำไรเติบโตได้ต่อเนื่อง

“วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ในครั้งนี้ บริษัทฯเตรียมนำเงินไปใช้สำหรับ ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2565 ลงทุนซื้อเครื่องจักรทันสมัยเพื่อรองรับการขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ รวมถึงรองรับการลงทุนในโครงการใหม่ๆของกลุ่มบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับชำระค่าก่อสร้างในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนามในงวดสุดท้าย พร้อมกันนี้เชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มองหาโอกาสการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน”

สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ EP สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย)จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด(มหาชน)