SYNEX ปิดดีล Cybertron เข้าถือหุ้น 25% รุกไซเบอร์ซีเคียวริตี้

HoonSmart.com>>”ซินเน็ค (ประเทศไทย)”หรือ SYNEX ปิดดีลเข้าลงทุนในบริษัท Cybertron โดยส่ง”ซินเน็ค อินคิวท์เบชั่น” (บริษัทย่อย) จะเข้าไปถือหุ้นสัดส่วน 25% คิดเป็นมูลค่า 55 ล้านบาท ร่วมกันรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ในอนาคตแบบครบวงจรมากขึ้น ปัจจุบันอยู่ในส่วนของการวางแผนกลยุทธ์ร่วมกัน คาดเริ่มเห็นความชัดเจนในไตรมาส 4/65

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) หรือ SYNEX เปิดเผยว่า บริษัทฯได้เดินหน้าผนึกพันธมิตรเพื่อต่อยอดธุรกิจ โดยขยายธุรกิจด้านไอทีและสินค้าเทคโนโลยี สู่การเป็นผู้ให้บริการในยุค Digital Transformation การผนึกพันธมิตรกับไซเบอร์ตรอน (Cybertron) ในครั้งนี้ นับเป็นการเกาะธีมไปพร้อมกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี เติมเต็มอีโคซิสเต็มของกลุ่มบริษัทตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ยกระดับการให้บริการด้วยโซลูชั่นแบบครบวงจร (Total Solution Service) พร้อมด้วยจุดแข็งของไซเบอร์ตรอน มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และผู้บริหารชั้นนำระดับประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรขนาดใหญ่หลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ โรงพยาบาล และธนาคาร ที่ให้ความสำคัญในเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้ สนับสนุนการขยายตลาดนี้ร่วมกันได้อย่างแข็งแกร่ง

อย่างไรก็ดี ภาพรวมตลาดไซเบอร์ซีเคียวริตี้ นับเป็นเทรนด์ของโลกในยุคดิจิทัล เมื่อข้อมูลและอุปกรณ์เทคโนโลยีสามารถเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทั้งการเรียนการสอน การทำงาน การทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ และการท่องโลกอินเทอร์เน็ตจากผู้ใช้งานในปัจจุบันที่มีจำนวนมหาศาล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่องค์กรธุรกิจให้ความสำคัญ รวมถึงกฎหมายการกำกับดูแลจากหน่วยงานต่างๆ ที่ออกมาป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาครัฐได้เริ่มบังคับใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา เป็นปัจจัยเร่งให้มีการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบมาป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์

นอกจากนี้ โลกในยุคดิจิทัล ส่งผลให้พฤติกรรม และการทำธุรรมต่างๆ ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงการปรับตัวขององค์กรธุรกิจที่ทรานฟอร์มเข้าสู่โลกดิจิทัล ส่งผลให้โอกาสเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ จึงถือเป็นหัวใจหลักของโลกดิจิทัล และเป็นหัวใจในการลดมูลค่าความเสียหายจากการโจมตีทางไซเบอร์ ด้วยโซลูชั่นที่มีอย่างครบวงจร ปัจจุบันมูลค่าตลาดไซเบอร์ซีเคียวริตี้ มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 13,000 ล้านบาท และยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซินเน็คฯ มองเห็นโอกาสดังกล่าว จึงเข้าลงทุนใน Cybertron เพื่อเสริมทัพพันธมิตรเข้ามาชิงส่วนแบ่งในตลาดนี้ เพื่อสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ในระยะยาว

บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางระบบออนไลน์ Security Operation center (SOC) เป็นผู้นำการให้บริการนวัตกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ ล้ำสมัยในระดับสากล ที่มีการตรวจสอบแบบเรียลไทม์และการตอบสนองต่อเหตุการณ์ เพื่อควบคุมและลดผลกระทบ โดยมีการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล (Digital Forensics) เพื่อระบุสาเหตุ แรงจูงใจและที่มาของเหตุการณ์ อีกทั้ง ระบบสามารถจำลองแพลตฟอร์ม Windows, Linux และ Network Devices ที่สามารถครอบคลุมสภาพแวดล้อมการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เกือบทุกชนิด มีการให้บริการเฝ้าระวังด้าน Privacy โดยเฉพาะ เพื่อผสานกับการเฝ้าระวังด้าน Cybersecurity ให้สอดคล้องและสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA รวมถึงฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยชั้นนำของประเทศไทย

สำหรับการเข้ามาร่วมลงทุน และเป็นพันธมิตรกับซินเน็คฯ ซึ่งเป็นผู้นำด้านไอทีอีโคซิสเต็ม เพื่อขยายตลาดร่วมกัน มองว่าจะช่วยสร้างความพร้อมให้องค์กรธุรกิจและประชาชน ในการให้ความสำคัญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ พร้อมสนับสนุนการขาย แผนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งเป็นจุดแข็งของซินเน็คฯ ที่เข้ามาช่วยเติมเต็มให้แก่ลูกค้าของไซเบอร์ตรอนมากขึ้น พร้อมกับการสร้างมูลค่าการเติบโตให้ธุรกิจ โดยปัจจุบันอยู่ในส่วนของการวางแผนกลยุทธ์ร่วมกัน คาดว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนในช่วงไตรมาส 4/2565