PLANET จับมือ “เทคโนฯ ไทย-ญี่ปุ่น” ติดตั้งเสาอัจฉริยะ

HoonSmart.com>>สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จับมือ PLANET ต่อยอดนวัตกรรมเสาอัจฉริยะ เชิงพาณิชย์ สู่การพัฒนาเป็น Smart City ในอนาคต บิ๊กบอส “ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ” ชี้กระแสตอบรับ Smart Pole ดี เล็งขยายการติดตั้งสู่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์

รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและทุนการศึกษา รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดเผยว่า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้รับความร่วมมือจากบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย  (PLANET)  ติดตั้งเสาอัจฉริยะ ( Smart Pole )  บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารวิทยาลัยนานาชาติ (TNIC) เพื่อให้การใช้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และต่อยอดเชิงพาณิชย์ หรือจดทรัพย์สินทางปัญหาในอนาคต

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดโอกาสและสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท รวมถึงคณาจารย์ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ “การสร้างนวัตกรรมต่อยอดเสาอัจฉริยะ” เพื่อระดมไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ (Idea and Creation) ในการคิดค้น วิจัย และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ บริหารจัดการ (Management system) การพัฒนาซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ หรือ Firmware ต่าง ๆ การพัฒนา Platform และ Mobile application ฯลฯ ที่สำคัญโครงการนี้ ยังสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ด้วย

” ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเพิ่มความสะดวกสบาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น Smart Pole หรือเสาอัจฉริยะ จึงเป็น 1 ในเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่พัฒนาและต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตประชาชนในพื้นที่ และได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว นำไปสู่การเป็น Smart City ในอนาคต” รองอธิการ ฯ กล่าว

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย  ( PLANET )  กล่าวว่า โครงการ “การสร้างนวัตกรรมต่อยอดเสาอัจฉริยะ” ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถือเป็นการตอกยํ้าการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน ซึ่ง PLANET ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart city) มีความยินดีที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

สำหรับ เสา Smart pole  ที่บริษัทฯ  ออกแบบและติดตั้ง ณ วิทยาลัยนานาชาติ (TNIC) อุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งบนเสา มีฟังก์ชันการใช้งานบน platform และผ่าน Application บนมือถือเพียงเครื่องเดียว สามารถตอบโจทย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน อาทิ โคมไฟส่องสว่างแบบ LED 360 องศา โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 120 วัตต์

ดังนั้นกลางคืน จะให้แสงสว่างบริเวณรอบข้าง โดยใช้ไฟที่เก็บสะสมไว้ในแบตเตอรี่ , อุปกรณ์ Sensor ที่ตรวจจับฝุ่นละออง วัดระดับ PM 2.5 , อุปกรณ์สื่อสาร ต่อเชื่อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่ออ่านค่าจาก Sensor ของกล้อง CCTV นำไปประมวลผล และแสดงบนจอ แบบ Dashboard เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ลานจอดรถบริเวณภายในสถาบัน, SOS Emergency Video Call ชุดปุ่มกดขอความช่วยเหลือแบบ Video ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไปยังศูนย์ควบคุม เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

” Smart pole ถือเป็น 1 ในโครงสร้างพื้นฐาน ในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เนื่องจาก สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการออกแบบและทดลองติดตั้งไปแล้วในหลายพื้นที่ อาทิในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งได้รับกระแสตอบที่รับที่ดีมาก เพิ่มความสะดวกสบายและปลอดภัย ซึ่งบริษัท ฯ มีแผนขยายการติดตั้งเสาอัจฉริยะไปในหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ” นายประพัฒน์ กล่าว