ส.ส่งเสริมผู้ลงทุนไทยฯ ประเมิน ‘WIIK’ 100 คะแนนเต็มจัดประชุมผถห.ปี 65

HoonSmart.com>> สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยฯ ประเมิน ‘WIIK’ 100 คะแนนเต็มในการจัดประชุม AGM Meeting ปี 2565 สะท้อนความเป็นองค์กรคุณภาพ

บริษัท วิค (WIIK) ผู้นำกลุ่มธุรกิจผลิต-จัดจำหน่ายท่อ HDPE และบริหารจัดการน้ำรายใหญ่ในไทย ทำสถิติดีต่อเนื่องในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2565 จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (AGM Checklist) อยู่ในกลุ่มสูงสุด 100 คะแนนเต็ม

นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิค (WIIK) เปิดเผยว่า ในส่วนของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในทุกปี

ทั้งนี้ ด้านการปฏิบัติงาน บริษัท ฯ มีแผนที่จะร่วมมือกับผู้ถือหุ้นใหญ่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่อประเภทใหม่ และขยายไลน์การผลิตท่อ HDPE ที่มีผู้ผลิตน้อยรายด้วยความจำกัดด้านทักษะและเทคโนโลยี ซึ่งมีความต้องการในตลาดสูง ปัจจุบันบริษัทฯมีงานที่จะทยอยส่งมอบให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ราว 888.76 ล้านบาท รวมถึงเตรียมเข้าประมูลในโครงการใหม่ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน และมีแผนขยายการตลาดไปยังต่างประเทศอีกด้วย