LEO นำสื่อมวลชน ชมโรงเรือนเพาะปลูกกัญชา ณ ชุมชนสุขฤทัย จ.อุทัยธานี

เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO)  พร้อมด้วย ไกรราช  เล่าเกษตรวิทย์ ประธานวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัย เกษตรปลอดภัย จ. อุทัยธานี ได้ทำการถ่ายภาพร่วมกับสื่อมวลชนภายหลังพาการเยี่ยมชมโรงเรือนเพาะปลูกกัญชา พร้อมทั้งมอบต้นกล้ากัญชา และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา ที่เป็นการร่วมมือระหว่าง LEO และวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัย เกษตรปลอดภัย ให้กับสื่อมวลชน และในการร่วมมือกันครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งพันธกิจของ LEO ในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม เพราะวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยนี้ ถือเป็นธุรกิจเพื่อสังคมของชาวจังหวัดอุทัยธานี ที่มีเป้าหมายในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ชุมชนสุขฤทัย เกษตรปลอดภัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี