TGE เปิดเทรดวันแรกที่ 1.91บาท ต่ำจอง 4.5%

HoonSmart.com>>หุ้น TGE เปิดเทรดวันแรกที่ 1.91 บาท ต่ำกว่าราคาจอง 4.5% โบรกฯเชียร์”ซื้อ”ราคาเป้าหมาย 2.55 บาท จากโครงการโรงไฟฟ้าทั้งสิ้น 6 โครงการกำลังการผลิตติดตั้ง 51.7 เมกะวัตต์ คาดผลการกำไรปี 65-66 เติบโตด้วย CAGR กว่าร้อยละ 13

หุ้น TGE เปิดเทรดวันแรกที่ 1.91 บาท ลดลง 0.09 บาท หรือ +4.5% จากราคาขาย IPO ที่ 2.00 บาท/หุ้น

บล.ทรีนีตี้ แนะนำ “ซื้อ” หุ้นบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (TGE) ราคาเป้าหมาย 2.55 บาท/หุ้น ซึ่งมาจากโครงการโรงไฟฟ้าทั้งสิ้น 6 โครงการ (DCF Valuation) คาดผลการกำไรปี 2565-2566 เติบโตด้วย CAGR กว่าร้อยละ 13 รับรู้กำไรจากโรงไฟฟ้าชีวมวลครบทั้ง 3 แห่ง ปัจจุบัน TGE มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ แล้ว 3 โครงการ และอยู่ในระหว่างก่อสร้างและคาดว่าจะดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2567 อีก 3 โครงการ รวมโรงไฟฟ้า 6 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 51.7 เมกะวัตต์

TGE ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เช่นโรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าขยะ เป็นต้น